Quyền chọn nhị phân touch khó khăn
Vậy chiến lược martingale có thật sự tốt

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10